کدخبر: ۱۰۱۰۵۵ لینک کوتاه

طی ۱۰ سال گذشته

نسبت طلاق به ازدواج دو برابر شد

نسبت طلاق به ازدواج در ایران طی ۱۰ سال گذشته تقریباً دو برابر شده (نسبت «ازدواج به طلاق» نصف شده) و در سال ۱۳۹۲ به ازای هر پنج ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده است.

بررسی‌های «اقتصاد نیوز» از آمارهای ازدواج و طلاق ثبت شده توسط سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد، در سال گذشته مجموعاً 774 هزار و 513 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که 6.7 درصد کمتر از سال 1391 بوده است. در سال 92/155 هزار و 369 واقعه طلاق نیز به ثبت رسیده که رشدی 3.4 درصد نسبت به سال قبل از آن داشته است.

بر اساس این آمارها، نسبت ازدواج به طلاق در سال گذشته به کمتر از پنج (دقیقاً 4.98) رسیده؛ یعنی به ازای هر پنج ازدواج، یک طلاق در کشور ثبت شده است. این در حالی است که در سال 1383، این شاخص تقریباً دو برابر رقم فعلی بود. در آن سال، به ازای هر 10 واقعه طلاق (دقیقاً 9.8) یک طلاق به ثبت رسید، اما طی سال‌های بعد از آن، این رقم هر سال کمتر شد.

در واقع، همزمانی دو روند «نزولی» ازدواج و «صعودی» طلاق طی دوره‌ای 10‌ساله، نسبت ازدواج به طلاق در ایران را تقریباً نصف کرده است.


جدول: تعداد ازدواج، طلاق و نسبت ازدواج به طلاق 1392-1383

سال

تعداد ازدواج

تعداد طلاق

نسبت ازدواج به طلاق

1383

723976

73882

9.80

1384

787818

84241

9.35

1385

778291

94039

8.28

1386

841107

99852

8.42

1387

881592

110510

7.98

1388

890208

125747

7.08

1389

891627

137200

6.50

1390

874792

142841

6.12

1391

829968

150324

5.52

1392

774513

155369

4.98