کدخبر: ۱۰۱۱۹۸ لینک کوتاه

مرکز آمار ایران گزارش داد:

کاهش ۳ درصدی قیمت مسکن در زمستانی که گذشت

براساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هرمترمربع زمین یا زمین مسکونی کلنگی ۲.۶ درصد، قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۳ درصد و متوسط مبلغ اجاره ۹.۱ درصد در زمستان ۹۲ نسبت به پاییز ۹۲ کاهش داشته است.

به گزارش اقتصاد نیوز، بنابر اعلام مرکز آمار ایران در زمستان 92 نسبت به پاییز 92، متوسط قیمت هرمترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 42 هزار و 469 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 2.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.5 درصد کاهش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 24.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.5 درصد کاهش داشته است.

زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 5.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 24.3 درصد کاهش داشته است.

براین اساس، در مدت زمان یاد شده، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 157 هزار و 201 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 9.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 6.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 63.2 درصد افزایش داشته است.