کدخبر: ۱۰۱۵۸۸ لینک کوتاه

تثبیت قیمت خوراکی ها در آغاز ماه رمضان

تازه ترین ارزیابی بانک مرکزی، از تثبیت کامل قیمت خوراکی ها در آغاز ماه رمضان حکایت دارد.

به گزارش «اقتصادنیوز» و بر اساس تازه‌ترین گزارش خرده فروشی مواد خوراکی در تهران که توسط بانک مرکزی منتشر شده، در هفته منتهی به 6 تیرماه (دو روز مانده به آغاز ماه رمضان) تنها قیمت دو قلم کالا با افزایش روبرو شده است که در مورد یکی از آنها (گوشت قرمز) رشد قیمت فقط 0.5 درصد بوده است.

در این هفته، تخم مرغ با 5.9 درصد رشد قیمت، تنها خوراکی ای بود که افزایش قیمت نسبتا شدید را تجربه کرد؛ البته با این وجود هم قیمت این کالا نسبت به هفته مشابه سال قبل، تنها 10.2 درصد بیشتر است.

در هفته مورد گزارش، قیمت 6 قلم کالایی ثابت بوده و 3 قلم نیز با افت قیمت روبرو شده اند: قیمت لبنیات، برنج، حبوب، قندوشکر، چای و روغن نباتی هیچ گونه تغییری نکرده و میوه های تازه با 1.7 درصد افت، گوشت مرغ با 0.5 درصد افت و سبزی های تازه با 0.4 درصد افت جزو کالاهایی بوده اند که ارزان شده اند.

در این میان، قیمت دو قلم خوراکی از قیمت هفته مشابه پارسالشان هم پایین تر بوده است: حبوب 14.7 درصد ارزان تر از پارسال و سبزی های تازه 3.3 درصد کمتر از سال 92 به فروش رسیده اند.

جدول: تغییرات قیمت خوراکی ها در هفته منتهی به 6 تیر 

گروه کالایی

تغییر قیمت نسبت به هفته قبل (درصد)

تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل (درصد)

تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل (درصد)

لبنیات

0

0.2

12.7

تخم مرغ

5.9

22.5

10.2

برنج

0

0.4

3.6

حبوب

0

0.2

-14.7

میوه‌های تازه

-1.7

-7.9

17.6

سبزی‌های تازه

-0.4

-3.4

-3.3

گوشت قرمز

0.5

-0.4

5.8

گوشت مرغ

-0.5

0

3.1

قند و شکر

0

0.5

8.8

چای

0

-0.1

0.2

روغن نباتی

0

0

3.9