کدخبر: ۱۲۳۷۳۱ لینک کوتاه

تورم روستایی اعلام شد

کدام کالا و خدمات در روستاها بیشترین افزایش قیمت را داشته است؟+نمودار

مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۹۴ را معادل ۱۳.۱ درصد اعلام کرد که این رقم نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است.

به گزارش اقتصاد نیوز، از میان کالاها و خدمات مصرفی روستاییان در تیرماه، بهداشت و درمان با 3.2 درصد افزایش، بیشترین میزان تورم را تجربه کرده است. اما در مقابل ارتباطات هیچ تغییر قیمتی نداشته و کالاها و خدمات متفرقه هم یک دهم درصد کاهش قیمت داشته است. اما در مجموع می‌توان گفت افزایش قیمت‌ها در تیرماه نسبت به خرداد چندان زیاد نیست و همه افزایش قیمت‌ها در حول یک درصد است جز بهداشت و درمان.

بر اساس این گزارش شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۴۷.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.3 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰.۴ درصد است.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها، آشامیدانی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۹ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه ۹۴ (۹.۴) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تیرماه ۹۴ به رقم ۲۱۰ رسید که یک درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل۱۱.۶ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۵.۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۴ (۱۶.۳) کاهش یافته است.