کدخبر: ۱۲۴۹۰۶ لینک کوتاه

فلزات همچنان در رکود قیمت+ جدول امروز فلزات

در دومین روز متوالی فلزات گرانبها و پایه همچون روند نزولی خود را ادامه می‌دهند.

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سوم شهریورماه فلزات گرانبها همچنان روند رو به نزولی دارند و با کاهش قیمت نیز مواجه هستند.

بر همین اساس قیمت قبلی نقره هر اونس 15.12 دلار بوده که با 2.44 درصد کاهش قیمت به 14.75 دلار رسیده و کاهش قیمت نیز به خود دیده است.

قیمت قبلی پلاتین هر اونس 1012 دلار بوده که با 3.26 درصد کاهش قیمت به 979 دلار رسیده و روند نزولی را طی کرده است.

قیمت قبلی پلادیوم هر اونس 592 دلار بوده که با 5.91 درصد کاهش قیمت به 557 دلار رسیده و با کاهش قیمت مواجه شده است.

قیمت قبلی رودیوم هر اونس 855 دلار بوده که با 6.43 درصد کاهش قیمت به 800 دلار رسیده و با کاهش قیمت نیز رو به رو شده است.

در میان این فلزات رودیوم بیشترین درصد کاهش قیمت را در میان فلزات گرابنها به خود اختصاص داد و نقره کمترین درصد کاهش قیمت را به خود دید.

در ادامه همین گزارش بررسی‌ها در میان فلزات پایه نشان می‌دهد که این فلزات هم همچون روز گذشته با روند نزولی قیمت مواجه بودند و به خود کاهش قیمت دیدند.

در میان این فلزات فقط آلیاژ آلومینیوم با روند صعودی مواجه بود. قیمت قبلی آلیاژ آلومینیوم هر تن 1660 دلار بود که با 2.63 درصد افزایش قیمت به 1705 دلار رسید و با افزایش قیمت رو به رو شد.

در میان این فلزات نیکل با بیشترین درصد کاهش قیمت مواجه شد. قیمت قبلی این فلز هر تن 10110 دلار بوده که با 7.96 درصد کاهش قیمت به 9305 دلار رسیده و روند نزولی به خود دید و آلومینیوم با 2.49 درصد کاهش قیمت کمترین کاهش قیمت را در میان فلزات پایه به خود اختصاص داد.

در ادامه این گزارش و به نقل از سایت ال ام ای (LME) کبالت، مولیبدن و فولاد همچون روز گذشته تغییر قیمت نداشته و قیمت آنها نیز ثابت مانده است.

جدول نرخ فلزات گرانیها در سوم شهریورماه 94

نام

قیمت

قیمت قبلی

درصد تغییر

نقره

14.75

15.12

2.44-

پلاتین

979

1012

3.26-

پلادیوم

557

592

5.91-

رودیوم

800

855

6.43-

نرخ‌ها اقتباس شده از سایت  KITCO است. 

جدول نرخ فلزات پایه  در سوم شهریورماه 94

نام

قیمت

قیمت قبلی

درصد تغییر

آلومینیوم

1485.5

1523.5

2.49-

آلیاژ آلومینیوم

1705

1660

2.63+

آلیاژ ویژه آلومینیوم

1615

1641

1.58-

مس

4888

5046

3.13-

سرب

1628

1693

3.83-

نیکل

9305

10110

7.96-

قلع

14595

15190

3.91-

روی

1708.5

1771.5

3.55-

کبالت

28750

28750

-

مولیبدن

13300

13300

-

فولاد

150

150

-

نرخ‌ها اقتباس شده از سایت LME است.