کدخبر: ۱۰۲۳۵۵ لینک کوتاه

راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه خوارزمی

معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی از راه اندازی پارک علم و فناوری و آزمایشگاه مرکزی در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر، سیدحسین سراجزاده با اشاره به فعالیتهای این معاونت طی چهار ماه گذشته گفت: طی این چهار ماه، سه محور ساماندهی روان‌سازی و ضابطهمند کردن توسعه فعالیت‌ها در حوزه پژوهشی و تقویت ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه پیگیری شد.
 
او ادامه داد: در محور اول نظام اتوماسیون اداری دانشگاه فعال شد.
 
او ادامه داد: چند کارگروه برای موضوع طرحهای آموزشی و گرنتهای هیات علمی تشکیل شد که این کارگروهها طرحهای پژوهشی و این گرنتها را بررسی میکنند تا زمینهای ایجاد کنند تا استادان طرحهای بیشتری را دریافت کرده و از گرنت بیشتری نیز برخوردار شوند.
 
معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی افزود: سال گذشته 400 میلیون تومان برای اعتبار گرنت اختصاص داده شد که تنها 150 میلیون آن محقق شد. امسال نیز در بودجه 400 میلیون تومان برای گرنت استادان اختصاص داده شده است که امیدواریم تمام آن محقق شود.
 
او در ادامه به ساماندهی مجلات علمی دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه 20 مجله دارد که برنامهمان ساماندهی این مجلات است.
 
معاون پژوهشی دانشگاه به موسسات تحقیقات پژوهشی و پژوهشکده دانشگاه خوارزمی اشاره کرد و گفت: تمام این هفت موسسه پژوهشی و تحقیقاتی با رکود مواجه بودند که کارگروهی برای فعال کردن آنها تشکیل شده است.
 
او ادامه داد: دانشگاه ما مرکز رشد و پارک علم و فناوری نداشت که در این دوره مرکز رشد و پارک علم و فناوری برای آن تعریف شده است و تشکیل خواهد شد همچنین دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه راهاندازی شد.
 
او ادامه داد: دانشگاه مرکز کارآفرینی و اشتغال نداشت که در چارت جدید راهاندازی مرکز کارآفرینی و اشتغال مصوب شد که از مهرماه فعالیتهای اجرایی آن پیگیری میشود.
 
سراجزاده تصریح کرد: دانشگاه خوارزمی آزمایشگاه مرکزی نداشت که امسال با 150 میلیون تومان این آزمایشگاه راهاندازی شد.
 
او ادامه داد: از برنامههای دیگر دانشگاه، تقویت ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه است که تاکنون 6 تفاهمنامه با دستگاههای پژوهشی و سازمانهای اجرایی امضا شده است.
 
او ادامه داد: مقالههای پژوهشی دانشگاه در سال 1392، 423 مقاله و 215 مقاله آیاسآی بود که در سهماهه اول امسال 210 مقاله و 56 مقاله آیاسآی ایجاد شده است.
 
او تصریح کرد: سال گذشته از دانشگاه خوارزمی در 9 کنفرانس بین المللی و دو فرصت مطالعاتی شرکت کردند که امسال یعنی طی چهار ماه گذشته دانشگاهیان خوارزمی در هفت کنفرانس بین المللی و سه فرصت مطالعاتی شرکت کردند.
 
او ادامه داد: سال گذشته مبلغی که از طرحهای پژوهشی به دست آمده بود، 802 میلیون تومان بود. امسال طی این چهار ماه 600 میلیون تومان طرح پژوهشی منعقد شده است. دانشگاه چندین طرح دیگر نیز دارد که اگر آنها نیز اجرایی شود بالای دو میلیارد تومان درآمد از طریق طرح های پژوهشی خواهد داشت.
 
معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی در خصوص مشارکت این دانشگاه در طرح های کلان ملی گفت: متاسفانه دانشگاه  هنوز در طرحهای کلان ملی نتوانسته مشارکت کند اما در حال برنامهریزی هستیم که سهمی در اجرای طرحهای کلان ملی داشته باشیم.