کدخبر: ۱۰۲۴۰۰ لینک کوتاه

در دیدار وزیر ارتباطات با بخش خصوص صورت گرفت

تشریح خطوط کلی شبکه ملی اطلاعات

در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان بخش خصوصی، خطوط کلی طراحی شده و همچنین اقدام های صورت گرفته در حوزه شبکه ملی اطلاعات تشریح و مورد نقد بخش خصوصی قرار گرفت.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ واعظی در دیدار با فعالان بخش خصوصی با بیان این مطلب که پیادهسازی شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه است، اظهار داشت: در حال حاضر اجرای این شبکه از برنامه پیشبینی شده عقب است ولی مصمم هستیم تا پایان برنامه پنجم توسعه عملیاتی شود و بر همین اساس،‌کار گستردهای پیش رو قرار دارد.
 
او ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات پروژهای است که علاوه بر تمامی شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات،‌ اپراتورهای بخش خصوصی و همچنین همه سازمانها و دستگاههای اجرایی نیز در روند پیادهسازی آن حضور داشته و مشارکت دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که طراحی این شبکه به دلیل سرمایه‌گذاری اندکی که می‌خواست، بدون دریافت بودجه انجام شده تصریح کرد: اجرای شبکه ملی اطلاعات به یک سرمایهگذاری بزرگ احتیاج دارد و در صورت تخصیص بودجه مناسب کار با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

او خاطرنشان کرد: طی چند هفته گذشته رایزنی‌هایی در خصوص حضور بخش خصوصی در لایه کاربردهای این شبکه با اپراتورها و فعالان این بخش آغاز شده است.

او تا کید کرد: در این راستا کمیته‌ای با عنوان تولید نرم‌افزار تشکلیل شده تا همزمان با طراحی و پیادهسازی شبکه، دغدغه محتوایی نیز برطرف شود.

این گزارش حاکی است، نصرالله جهانگرد نیز در این نشست خطوط کلی مدل مفهومی طراحی شده و مطالعات و اقدامهای انجام شده در این بخش را تشریح کرد.