کدخبر: ۱۰۰۰۱۸ لینک کوتاه

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد

سهام ۱۰ شرکت دولتی عرضه می شود

سهام ۱۰ شرکت دولتی در سومین هفته دومین ماه سالجاری از طریق مزایده و فرابورس واگذار می شود

به گزارش اقتصاد روز و به نقل از ایسنا، تعداد 300 میلیون سهم معادل 100 درصد سهام کنترلی شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل به قیمت کل پایه 4 هزار و 900 میلیارد و 200 ریال واگذار می شود.
این واگذاری به صورت نقد و اقساط (30 درصد نقد، بقیه اقساط 4 ساله با نرخ 15 درصد) و بلوک 28.5 درصدی سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شامل 10 میلیون سهم به ارزش کل پایه 16 هزار و 738 میلیارد و 73 میلیون ریال به ترتیب در روزهای دوشنبه و سه شنبه(15 و 16 اردیبهشت) در فرابورس عرضه خواهد شد.

همچنین 100 درصد ارزش نیروگاه صوفیان به قیمت کل پایه یک هزار و 197 میلیارد ریال، 100 درصد ارزش نیروگاه گازی کنگان به قیمت کل پایه 818 میلیارد و 279 میلیون ریال و 100 درصد سهام شرکت فولاد آذربایجان شامل 350 میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم یک هزار و 459 ریال در سه شنبه پیش رو از طریق مزایده واگذار می‌شود.

65 درصد ارزش طرح فولاد میانه به قیمت کل پایه 3 هزار و 199 میلیارد و 182 میلیون ریال، 100 درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح به قیمت کل پایه 14 هزار و 589 میلیارد و 691 میلیون ریال و 49 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی نیز به ارزش پایه هر سهم 28 میلیون ریال در این روز روی میز مزایده می‌رود.

واگذاری 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح شامل 10 هزار سهم به ارزش پایه هر سهم 2 میلیون و 933 هزار ریال و 100 درصد ارزش نیروگاه شهید رجایی به قیمت کل پایه 37 هزار و 839 میلیارد و 675 میلیون ریال در شانزدهمین روز دومین ماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.