کدخبر: ۱۱۲۵۹۱ لینک کوتاه

تحقق ۶۷ درصدی پیش‌بینی‌های زرین معدن آسیا

شرکت زرین معدن آسیا طی دوره ۹ ماهه با اختصاص ۴۲۵ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۶۷ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

به گزارش اقتصادنیوز، شرکت زرین معدن آسیا نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را با سرمایه 180 میلیارد ریال، در اسفند ماه 93 مبلغ 630 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 425 ریال سود به ازای هر سهم معادل 67 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد مبلغ 504 ریال سود به ازای هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع پیشنهاد کند.

پیش‌بینی عملکرد سال مالی 93 نسبت به عملکرد سال مالی قبل به‌ترتیب فروش 17درصد کاهش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته 3 درصدافزایش، سود عملیاتی51 درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات 23درصد کاهش نشان می‌دهد.

حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به پیش بینی قبلی از30 درصد به 25 درصد کاهش یافته است. درصد پوشش فروش و سود خالص در عملکرد 9 ماهه به ترتیب در حدود 61درصد و 67 درصد می باشد.
لازم به ذکر است مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده سال های مالی 92 سود هر سهم شرکت با سرمایه 180 میلیارد ریال مبلغ 804 ریال و در اطلاعات تجدید نظر شده مبلغ 817 ریال محقق شده است.
گفتنی است درآمد حاصل از سرمایه گذاریها مبلغ 500ر37 میلیون ریال و در حدود 33 درصد سود خالص شرکت می باشد.

پیش بینی 523 ریالی سود خالص هر سهم در سال 94

این گزارش می افزاید؛ «فزرین» در پیش بینی های حسابرسی نشده سال مالی 94 میزان درآمد حاصل از فروش را معادل 534 میلیارد و 88 میلیون ریال اعلام کرد.

که با احتساب بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن سود ناخالص دوره را معادل 106 میلیارد و 641 میلیون ریال درنظر گرفت.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی و اداری کسر و پس از افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی دوره به 87 میلیارد و 250 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی دوره هزینه های مالی و مالیات کسر شد و پس از افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی از آن مبلغ 94 میلیارد و میلیون ریال سود خالص دوره پیش بینی شد و بر این اساس این شرکت پیش بینی کرد مبلغ ۵۲۳ ریال سود خالص به ازای هر سهم در نظر بگیرد.