کدخبر: ۱۲۰۳۶۲ لینک کوتاه

انتشار عملکرد یکساله نفت پاسارگاد

شرکت نفت پاسارگاد در پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ دو هزار و ۸۰۸ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۶۸۱ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شرکت نفت پاسارگاد طی ارسال صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه 600 میلیارد ریال مبلغ 20 هزار و 921 میلیارد و 841 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به دو هزار و 667 میلیارد و 653 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل دو هزار 267 میلیارد و 688 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمد های غیر متفرقه به آن اضافه شد و معادل دو هزار و 808 میلیارد و 331 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 4681 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ سه هزار و 278 میلیارد و 851 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.