کدخبر: ۱۲۱۱۵۵ لینک کوتاه

در ۱۵ سال گذشته

۹۵ درصد عرضه‌های دولت به صورت بلوکی انجام شد

بالغ بر ۹۵.۶ درصد کل واگذاریهای دولت در ۱۵ سال گذشته به صورت بلوکی انجام شده‌است.

بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی از زمان تاسیس در سال 80 تاکنون نشان می دهد بالغ بر 1364 هزار و 36 میلیارد ریال سهم دولتی در 15 سال گذشته از روش های مختلف واگذار شده که به تفکیک حجم واگذاری، 95.6 درصد شامل 1304 هزار و 554 میلیارد ریال به صورت بلوکی فروخته شده‌است.

همچنین در این مدت، 44 هزار و 379 میلیارد ریال سهم دولتی معادل 3.3 درصد به صورت تدریجی و 15 هزار و 103 میلیارد ریال معادل 1.1 درصد به صورت ترجیحی به فروش رسیده‌است.

منبع: تسنیم