کدخبر: ۱۲۲۰۸۰ لینک کوتاه

جنس سهام سودآور پس از توافق هسته ای

انتظار ۱۲ ساله سهامداران تالار شیشه ای به پایان رسید و کشورهای ۵+۱ بر سر موضوع هسته ایران به توافق رسیدند .

انتظار 12 ساله سهامداران تالار شیشه ای به پایان رسید کشورهای 5+1 بر سر موضوع هسته ایران به توافق رسیدند. هرچند تاپیش ازاین بازار سرمایه ایران به واسطه خاصیت منحصر به فردش نسبت به پیش خورکردن آثار مثبت این موضوع اقدام کرده‌بود و ازمدتها قبل فعالیت‌های خود را در سایه این ریسک غیر سیستماتیک انجام می‌داد، اما حال با به ثمر نشستن این توافق، بورس ایران وشرکت‌های حاضر درآن که تاکنون به واسطه تحریم ها اعمال شده فرازو و فرود بسیاری را تجربه کرده اند ، استراتژی دیگری را پیش رو قرار خواهند داد که اطلاع دقیق و درست از این استراتژی ها سهامداران و سرمایه گذاران را در مسیر سودهی قرار خواهد دارد .

مديرعامل مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه با بيان اينكه انجام توافق بازار سرمايه را دچار رفتار هيجاني می‌كند، به سهامداران توصيه كرد: در چنين شرايطي بازار شكل هيجاني به خود گرفته و توصيه می‌شود سرمايه گذاران بيش از هر چيز استرات‍ژي صبر و انتظار را در پيش بگيرند به اين معنا كه از هرگونه رفتار هيجاني در خريد و فروش سهام پرهيز كرده و بيش از توجه به صنايع خاص به جنس سهام توجه كنند.

مهدي طحاني در خصوص تاثيرات ناشي از انجام توافق صورت گرفته بر بازار سرمايه و روند صنايع مختلف موجود در بازار گفت: موضوعي كه از بحث توافق براي بازار سرمايه مهم تلقي مي شود برداشتن تحريم ها نيست بلكه آن است كه بازار سرمايه از انتظار خوشش نمي آيد و مشخص شدن تکلیف این توافق روند حرکت برای اين بازار مطلوب تر خواهد کرد.

او در تشريح اين موضوع كه تاثيرات مثبت توافق كداميك ازصنايع را دستخوش تحول و رشد مي كند گفت: بعد از اين مهم ؛توافق نظر بر روي سهام هايي كه احتمال رشد EPS دارند بيشتر خواهد شد ضمن اينكه با رسيدن بودجه هاي عمراني وضعيت پرو‍ژه ها و صنايع وابسته به آن مانند صنعت سيمان، فولاد و ... بهبود خواهد يافت.

طحاني با اشاره به تحرك بانكها به واسطه آزاد شدن پول هاي بلوكه شده خاطر نشان كرد: در همين راستا شركت هاي پتروشيمي كه داراي طرح توسعه يا تجديد ساختار هستند مي توانند روند مثبتي را بعد از مذاكرات از آن خود كنند.

مديرعامل شركت سرمايه گذار آواي آگاه با ورود پول هاي بلوكه شده مي تواند راه حلي براي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران وزرات راه و شهر سازي باشد گفت: با اين وجود سهام اين قبيل شركتها نيز داراي مزيت سرمايه گذاري خواهند شد و به عبارت ديگراين اتفاق طيف وسيعي را در بر ميگيرد و بازار از آن منتفع خواهد شد.

او در توصيه به سهامداران و سرمايه گذاران تصريح كرد: قدر مسلم در چنين شرايطي بازار شكل هيجاني به خود گرفته و توصيه مي شود سرمايه گذاران بيش از هر چيز استرات‍ژي صبر و انتظار را در پيش بگيرند.

طحاني خاطرنشان كرد: پرهيز از هرگونه رفتار هيجاني در خريد و فروش سهام و توجه هرچه بيشتر به جنس سهام تا يك صنعت خاص مي تواند سودآور بهتر و مطلوب تري داشته باشد.

منبع: عصرمالی