کدخبر: ۱۲۳۳۴۴ لینک کوتاه

مدیریت عملیات بازار مشتقه خبر کرد:

تغییر نمایش و ورود قیمت کامل اوراق در بازار بدهی بورس

مدیریت عملیات بازار مشتقه گفت:در راستای دقیق تر شدن فرآیند کشف قیمت اوراق درج شده در بازار بدهی بورس تهران، وضعیت نمایش تمام قیمت های اوراق شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک و گواهی سپرده در نمادهای معاملاتی از فردا(سه شنبه) از حالت درصد - واحد به وضعیت نمایش کامل قیمتی(واحد ریال) تغییر می یابد.

مدیریت عملیات بازار مشتقه اعلام کرد در راستای دقیق تر شدن فرآیند کشف قیمت اوراق درج شده در بازار بدهی بورس تهران، وضعیت نمایش تمام قیمت های اوراق شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک و گواهی سپرده در نمادهای معاملاتی از فردا(سه شنبه) از حالت درصد - واحد به وضعیت نمایش کامل قیمتی(واحد ریال) تغییر می یابد.

بدیهی است از تاریخ اعلامی، ورود هرگونه سفارش خرید و فروش در نمادهای این اوراق باید براساس قیمت کامل و دقیق اوراق و در دامنه نوسان مجاز قیمتی صورت پذیرد که وضعیت نمایش تمام قیمت های اوراق شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک و گواهی سپرده در نمادهای معاملاتی به این شرح است:
- اوراق مشارکت: مشیر9412، مساپا9551، مسینا9641، مشیر612؛
- صکوک: صکاوه706، صگستر963؛
- گواهی سپرده: رایان512؛

این گزارش می افزاید: به عنوان مثال اوراقی که در جلسه معاملاتی روز دوشنبه دوازدهم مرداد با قیمت پایانی معادل 100.01 مورد معامله قرار گیرند، از ابتدای جلسه معاملاتی روز سه شنبه در سامانه معاملاتی، این عدد به مبلغ 100.000.1 ریال تغییر می یابد و هرگونه دریافت سفارش خرید و فروش در دامنه نوسان قیمتی تعیین شده این اوراق بر مبنای این قیمت امکان پذیر می باشد.

همچنین، از روز سه شنبه حداقل تغییر مجاز قیمت واحد در هر سفارش در سامانه معاملاتی برای کلیه اوراق درج شده به میزان یک ریال بوده و سایر شرایط، اطلاعات و محدودیتهای این اوراق براساس اطلاعیه های مندرج در سایت بورس و مطابق با پیامهای قبلی این مدیریت به قوت خود باقی خواهد بود.
افزون بر این؛ به منظور انجام تغییرات، لازم است کارگزاران نسبت به حذف کلیه سفارشات خود در نمادهای ذکر شده در پایان روز معاملاتی امروز(دوشنبه)اقدام کنند.

منبع:ایرنا