کدخبر: ۱۲۷۴۴۴ لینک کوتاه

خصوصی‌سازی‌های امسال به ۲۵۰ میلیارد تومان نرسید

بالغ بر ۲۴۶۰ میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای امسال تاکنون در بورس، فرابورس و از طریق مزایده واگذار شده است.

از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 2 هزار و 460 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، 1584 میلیارد ریال در بورس، 320 میلیارد ریال در فرابورس و 556 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.

همچنین از 2 هزار و 460 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت 823 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 146 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 1491 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

افزون بر این؛ از این میزان واگذاری از ابتدای امسال تاکنون، 828 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 1631 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.

منبع: تسنیم