کدخبر: ۱۳۳۸۲۳ لینک کوتاه

در کدال منتشر شد:

کسب ۲۹۹ میلیارد ریالی ارزش بازار«خعتبار»/ «وملت» هیچ خرید و فروش بورسی نداشت

شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعتبار، توسعه آذربایجان و ملت در گزارشی ارزش بازار و خرید وفروش‌های خود در یک ماه اخیر (آذرماه) را منتشر کردند.

به گزارش اقتصادنیوز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعتبار، توسعه آذربایجان و ملت در گزارشی ارزش بازار و خرید وفروش‌های خود در یک ماه اخیر (آذرماه) را منتشر کردند.

کسب 299 میلیارد ریالی ارزش بازار «خعتبار» در آذر ماه

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران در پایان دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 به مبلغ 299 میلیارد و 758 میلیون ریال رسید.

شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای آذر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 418 میلیارد و 660 میلیون ریال و ارزش بازار 303 میلیارد و 405 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل 11 میلیارد و 363 میلیون ریال افزایش یافت و به 430 میلیارد و 23 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل سه میلیارد و 647 میلیون ریال کاهش یافت و به 299 میلیارد و 758 میلیون ریال رسید .

گفتنی است «خعتبار» در آذر ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 12 میلیارد و 48 میلیون ریال خریداری کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده چهار میلیارد و 689 میلیون ریال و مبلغ چهار میلیارد و 270 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 419 میلیون ریال زیان شناسایی کرد.

افزایش 10 میلیارد ریالی ارزش بازار «وآذر»
ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 معادل 10 میلیارد و 718 میلیون ریال افزایش یافت.
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای آبان‌ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 29 میلیارد و 469 میلیون ریال و ارزش بازار 43 میلیارد و 281 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل 16 میلیارد و 631 میلیون ریال افزایش یافت و به 46 میلیارد و 100 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل 10 میلیارد و 718 میلیون ریال افزایش یافت و به 53 میلیارد و 999 میلیون ریال رسید .

گفتنی است «وآذر» در آذر ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده چهار میلیارد و 951 میلیون و مبلغ چهار میلیارد و 766 میلیون واگذار کرد و از این بابت معادل 185 میلیون ریال زیان شناسایی کرد و در همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 21 میلیارد و 582 میلیون ریال خریداری کرد.

 «وملت» هیچ خرید و فروش بورسی نداشت
شرکت سرمایه‌گذاری ملت در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

شرکت سرمایه‌گذاری ملت صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای آذر ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده سه میلیارد و 851 میلیون ریال و ارزش بازار سه میلیارد و 365 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن معادل 79 میلیون ریال افزایش یافت و به سه میلیارد و 444 میلیون ریال رسید .

گفتنی است «وملت» در آذر‌ماه امسال سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.