کدخبر: ۱۳۳۸۳۴ لینک کوتاه

نماد بانک ایران زمین پس از ارسال اطلاعات بازگشایی می‌شود

«وزمین» درصدد تامین خواسته های بورس

بانک ایران زمین اطلاعات درخواستی سازمان بورس و اوراق بهادار را به زودی ارسال میکند.

یک منبع آگاه در بانک ایران زمين درباره اینکه نماد «وزمين» چه زمانی بازگشایی می‌شود؟ گفت: بانک ایران زمين اطلاعات نهایی و درخواستی خود را برای ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار آماده کرده و البته اميدوار است به زودی این اطلاعات در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهد اما با این اوصاف زمان بازگشایی نماد بستگی به تصميم سازمان بورس و اوراق بهادار دارد.

اگر چه این مقام آگاه تاکيد می‌کند که به زودی اطلاعات نهایی شده ارسال میشود؛ اما سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعيه ای اعلام کرد: مهمترین دليل توقف نماد «وزمين» تغيير بااهميت اطلاعات واقعی سود هر سهم سال مالی 93 نسبت به پيش بينی و تعدیل با اهميت پيشبينی سال مالی 94 نسبت به عملکرد واقعی سال 93 است که با وجود پيگيریهيا مکرر تاکنون ارسال نشده است.

پيش از این بانک ایران زمين درباره محدودیتهایی که موجب عدم ارائه گزارشهای مذکور شده بود٬ اعلام کرد: اول اینکه با توجه به تکليف ادغام تعاونی مولی الموحدین در بانک ایران زمين و انتقال داراییها و بدهیهای آن تعاونی٬ بدیهی است انتقال تعهدات بخش بدهیها بدون شک صورت پذیرفته٬ اما انتقال مالکيت داراییها نيازمند تکميل فرآیند طولانی شناسایی٬ احراز مالکيت٬ ارزشيابی٬ استعلام بدهی و تعهدات به سایر اشخاص و همچنين تایيد کميته حسابرسی و حسابرسی مستقل است. همچنين نظر به اهميت بودن مبلغ بدهی تعاونی مولی الموحدین (به دليلعدم انتقال همزمان داراییها و بدهیهای آن تعاونی) ارائه گزارش حسابرسی مربوط به صورتهای مالی سال 1393 منوط به تعيين تکليف بدهی و اخذ تضامين کافی است.

براساس اعلام بانک ایران زمين اگر چه در سال جاریاقدامهای لازم جهت انتقال چند پروژه به طور همزمان شروع شده و تاکنون سه فقره ار پروژهها انتقال قطعی یافته و در دفاتر بانک منعکس شده و مابقی نيز با بهرهگيری از کارشناسان برجسته و رسمی در حال انجام است٬ اما پيش بينی می‌شود تا پایان سال 1394 به اتمام برسد.

با توجه به اینکه ارائه گزارشهای درخواستی نيازمند دریافت اظهار نظر حسابرس مستقل بانک و تایيد یه بانک مرکزی است٬ این امر منوط به اتمام فرآیند نقل و انتقال شده است. با این وجود این بانک به منظور انجام مراتب فوق الذکر٬ تمام تلاش خود را با تشکيل کميته های تخصصی و مساعدت از کارشناسان برجسته و حرفهای به عمل آورده است تا بتواند در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی به مقامهای ناظر و ذینفعان اقدام لازم معمول دارد.

یاداوری می‌شود در تازهترین اخبار مربوط به این بانک اعلام شده که هيات مديره بانك ايران زمين با تخفيف جريمه 6 درصدی خسارت تاخير تاديه بدهكاراني كه تا پايان سال 1394 بدهي خود را به صورت نقدي و دفعتا واحده تسويه کنند٬ موافقت کردند.

منبع:پاسارگاد تحليل