کدخبر: ۱۳۴۸۹۲ لینک کوتاه

در کدال منتشر شد:

کسب ۲۰۰ میلیارد ریال سود انباشته «ثغرب» طی یکسال مالی

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در دوره یکساله منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۴ مبلغ ۷۰۵ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب صورت های مالی یکساله منتهی به 31 شهریور ماه 94 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته، مبلغ 705 میلیارد و 452 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 234 میلیارد و 545 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 201 میلیارد و 449 میلیون ریال محاسبه شد.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای متفرقه به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 209 میلیارد و 160 میلیون ریال دست آمد و بر این اساس مبلغ 349 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

گفتنی است به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 200 میلیارد و 710 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

منبع: سنا