کدخبر: ۱۳۵۵۲۹ لینک کوتاه

در تحلیلی بررسی شد:

«کپشیر» از نگاه تکنیکال پتانسیل سود در کوتاه مدت را دارد

شرکت پشم و شیشه‌ ایران در شش ماهه توانسته ۳۷ درصد فروش و ۴۹ درصد EPS را پوشش دهد در حالی که سال گذشته در شش ماهه اول ۴۶ درصد فروش و ۳۷ درصد EPS را پوشش داده است. به نظر می‌رسد این سهم در شرایط فعلی پتانسیل کسب سود مناسب در کوتاه مدت را دارد.

محمود پاکباز: شرکت پشم و شیشه‌ ایران در شش ماهه توانسته 37 درصد فروش و 49 درصد EPS را پوشش دهد در حالی که سال گذشته در شش ماهه اول 46 درصد فروش و 37 درصد EPS را پوشش داده است.


به گزارش اقتصادنیوز، از لحاظ تکنیکالی «کپشیر» در یک مثلث در حال نوسان بوده که اهداف قیمتی و زمانی ان در تصویر نشان داده شده است و با شکستن ضلع بالی مثلث می‌توان وارد معامله خرید شد. به نظر می‌رسد این سهم در شرایط فعلی پتانسیل کسب سود مناسب در کوتاه مدت را دارد.


گفتنی است؛ قیمت خرید مناسباین سهم؛ 650 تومان، هدف قیمتی 850 تومان و حد ضرر630 تومان است.