کدخبر: ۱۳۵۸۳۸ لینک کوتاه

واگذاری ۱۳۸۱۸ میلیارد ریال سهم دولتی در ۱۰ ماه

از ابتدای امسال تا پایان دیماه در مدت ۱۰ ماه بالغ بر ۱۳ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، ۱۱۶۸۱ میلیارد ریال در بورس، ۳۶۹ میلیارد ریال در فرابورس و ۱۷۶۸ میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.

از ابتدای امسال تا پایان دیماه بالغ بر 13818 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است.

از ابتدای امسال تا پایان دی ماه در مدت 10 ماه بالغ بر 13 هزار و 818 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، 11681 میلیارد ریال در بورس، 369 میلیارد ریال در فرابورس و 1768 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.

همچنین از 13 هزار و 818 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، 12108 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 171 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 1539 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

افزون بر این؛ از این میزان واگذاری در سالجاری، 2120 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 11698 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.

منبع: سنا