کدخبر: ۱۳۶۵۲۹ لینک کوتاه

انتشار عملکرد یک ماهه «والبر»

ارزش بازار شرکت گروه دارویی البرز در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۴ از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل یک هزار و ۸۳۱ میلیارد و ۶۷۳ میلیون ریال افزایش یافت

شرکت گروه دارویی البرز صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت در ابتدای دی ماه سال جاری و با سرمایه 500 میلیارد ریال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده دو هزار و 243 میلیارد و 968 میلیون ریال و ارزش بازار 7 هزار و 892 میلیارد و 774 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه، بهای تمام شده آن معادل 276 میلیارد و 447 میلیون ریال افزایش یافت و به دو هزار و 520 میلیارد و 415 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل یک هزار و 831 میلیارد و 673 میلیون ریال افزایش یافت و به 9 هزار و 724 میلیارد و 447 میلیون ریال رسید.

گفتنی است «والبر» در دی ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 10 میلیارد و 96 میلیون ریال و مبلغ 50 میلیارد و 816 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 40 میلیارد و 720 میلیون ریال سود شناسایی کرد . «والبر» همچنین در همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 286 میلیارد و 543 میلیون ریال خریداری کرد.

منبع: سنا