کدخبر: ۱۳۶۵۳۱ لینک کوتاه

حسابرسی نشده منتشر شد؛

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه «سفارس»

شرکت سیمان فارس و خوزستان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۴ را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سیمان فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل یک میلیارد و 337 میلیون ریال سود کسب کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای دی ماه سال جاری و با سرمایه چهار هزار و 500 میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک میلیارد و 497 میلیون ریال و مبلغ دو میلیارد و 834 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک میلیارد و 337 میلیون ریال سود شناسایی کرد و در همین دوره سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد.

گفتنی است «سفارس» در دی ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده چهار هزار و 293 میلیارد و 273 میلیون ریال و ارزش بازار 7 هزار و 866 میلیارد و 693 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل یک میلیارد و 497 میلیون ریال کاهش یافت و به چهار هزار و 291 میلیارد و 776 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل 19 میلیارد و 874 میلیون ریال افزایش یافت و به 7 هزار و 886 میلیارد و 567 میلیون ریال رسید .

منبع: سنا