کدخبر: ۱۱۱۶۳۴ لینک کوتاه

عسگری مارانی در گفت وگو با اقتصادنیوز

دولت از توفان به پا کردن در بورس دست بردارد

مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه ملی معتقد است: اگر دولت نوع رفتارش را در برخورد بازار سرمایه اصلاح کند ، این بازار سرمایه بهبود می یابد، اما اگر با همین وضعیت ادامه دهد،‌راه بازار سرمایه به ترکستان است.

علیرضا عسگری مارانی در گفت و گو با اقتصادنیوز درباره علل تشدید رکود در بازار سهام در طول یکسال گذشته، اظهار کرد: سیاست‌های چندگانه اقتصادی دولت و مجلس در یکسال گذشته باعث راه انداختن توفان در بورس شد و نتیجه آن نیز تداوم رکود در این بازار است.

او افزود: عواملی چون افزایش نرخ خوارک و بهره مالکانه سرمنشا توفان در بورس در اواخر سال گذشته بودند که این مساله در ادامه با همراه شدن مسایلی چون به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته ای و کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی این قدرت این طوفان بیشتر شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی تصریح کرد: متاسفانه دولت و مجلس هنوز هم در حال اتخاذ سیاست هایی هستند که بجای آنکه توفان را خاتمه دهد آن را تشدید می کند. در بودجه سال 94 تاکنون سیاست هایی که دولت اتخاذ کرده است چندان به نفع بورس به نظر نمی رسد.

این کارشناس بازار سهام معتقد است: اگر دولت و مجلس اعلام کنند که آیا واقعا قصد دارند از بازار سرمایه حمایت کنند و از اتخاذ سیاست هایی که شوک به بورس وارد می کند پرهیز کنند می توان پیش بینی کرد که در سال آینده بازار سرمایه چه جهتی را در پیش می گیرد.

او تصریح کرد: درحال حاضر با توجه به تشدید رکود اقتصادی شرایط اداره بنگاههای تولید بسیار سخت شده است طبیعی است که نامطلوب بودن وضعیت بنگاهها بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

به عقیده این فعال بازار سهام رکودی که امروز در بازار سرمایه وجود دارد،‌ عمدتا مربوط به سیاست های داخلی است زیرا در داخل کشور توجهی که باید به صنعت و تولیدی و اشتغالزایی شود،‌ وجود ندارد.

او افزود: در اوضاع و احوال ناخوشایند بورس افرادی که سرمایه خود را در بانک ها سپرده گذاری کرده اند حاشیه امنی دارند اما کسی که ریسک پذیرفته تا سرمایه اش وارد چرخه تولید شود و به اشتغالزایی کمک کند، اینگونه شاهد از بین رفتن سرمایه اش در بازار سهام است.

مارانی خاطرنشان کرد: اگر دولت نوع رفتارش را در برخورد بازار سرمایه اصلاح کند ، این بازار سرمایه بهبود می یابد، اما اگر با همین وضعیت ادامه دهد،‌راه بازار سرمایه به ترکستان است.