کدخبر: ۱۱۵۶۱۴ لینک کوتاه

آمار اوراق مشارکت غیردولتی در سال گذشته

در سال گذشته، ۱۶ هزار و ۵۷ میلیارد و ۷۸۴ میلیون ریال انواع اوراق غیردولتی منتشر شده است.

 در سال گذشته، اوراق مشارکت با 7 هزار و 800 میلیارد ریال اوراق مشارکت معادل 49 درصد از جمع اوراق منتشر شده غیر دولتی در صدر محبوب ترین اوراق بازار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، اوراق اجاره با انتشار 7 هزار و 257 میلیارد و 784 میلیون ریال معادل 45 درصد از کل اوراق منتشر شده، را به خود اختصاص داد.

در این بین اوراق مرابحه 6 درصد از جمع اوراق منتشر شده را از آن خود کرده است. بر این اساس در سال گذشته یک هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه منتشر شده است.

این در حالی است که هفت تأمین سرمایه به عنوان بازارگردان در پذیرش این اوراق فعالیت کردند که تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با انتشار 5 هزار میلیارد ریال 31 درصد از کل ارزش معاملات اوراق منتشر شده را بازارگردانی کرده است. پس از آن به ترتیب تأمین سرمایه امید با اختصاص 22 درصد، تأمین سرمایه امین با اختصاص 16 درصد از ارزش کل معاملات اوراق، در ردیف دوم و سوم این فهرست قرار گرفته اند.

از جمع 45 درصدی اوراق اجاره، لوتوس پارسیان 25 درصد از انتشار اوراق اجاره را بازارگردانی کرده و بعد از آن تأمین سرمایه آرمان و نوین با 6 درصد، تأمین سرمایه امید و امین با 3 درصد و تأمین سرمایه کاردان با 2 درصد در انتشار اوراق اجاره در سال گذشته بازارگردانی داشتند.

در خصوص اوراق مرابحه تنها تأمین سرمایه ای که بازارگردانی این اوراق را به عهده داشته تأمین سرمایه لوتوس پارسیان بوده است. این شرکت یک هزار میلیارد ریال معادل 6 درصد از جمع اوراق منتشر شده سال گذشته را به اوراق مرابحه اختصاص داده است.

و اوراق مشارکت که با 49 درصد از کل اوراق منتشر شده، بیشترین حجم اوراق را از آن خود کرده بود و تأمین سرمایه امید با اختصاص 19 درصد بیشترین حجم بازارگردانی این اوراق را به عهده داشته است و پس از آن تأمین سرمایه ملت و امین با 12 درصد و تـأمین سرمایه نوین با 5 درصد بازارگردانی این اوراق را به عهده داشتند.

بر اساس این گزارش تأمین سرمایه امید متعهد پذیره نویسی اوراق اجاره پتروامید به مبلغ 529 میلیارد و 184 میلیون ریال و اوراق مشارکت گل گهر به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال بوده است.

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان متعهد به پذیره نویسی اوراق اجاره رایتل 2 به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال، و اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش به ارزش یک هزار میلیارد ریال و اوراق مرابحه مگاموتور به ارزش یک هزار میلیارد ریال بوده است.

تأمین سرمایه ملت اوراق مشارکت میدکو به ارزش 2 هزار میلیارد ریال را پذیره نویسی کرده است.

تأمین سرمایه نوین نیز اوراق اجاره بوتان به مبلغ 619 میلیارد و 67 میلیون ریال و اوراق مشارکت رایان سایپا به مبلغ 800 میلیارد ریال را منتشر کرده است.

تأمین سرمایه کاردان اوراق اجاره بوتان به مبلغ 309 میلیارد و 533 میلیون ریال را پذیره نویسی کرده است.

تأمین سرمایه آرمان پذیره نویسی اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش به مبلغ یک هزار میلیارد ریال را به عهده داشته است.

تأمین سرمایه امین پذیره نویسی اوراق اجاره رایتل 2 به مبلغ یک هزار میلیارد ریال، اوراق اجاره قائد بصیر به مبلغ 500 میلیارد ریال، اوراق اجاره کاشی پرسپولیس یزد به مبلغ 300 میلیارد ریال و اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال را انجام داده است.

بر اساس این گزارش بازارگردان های این اوراق بدین ترتیب اعلام شده است.

تأمین سرمایه امید بازارگردانی اوراق اجاره پتروامید به مبلغ 529 میلیارد و 184 میلیون ریال و اوراق مشارکت گل گهر به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال را به عهده داشته است.

تأمین سرمایه امین بازارگردانی 500 میلیارد ریال اوراق اجاره قائد بصیر و 2 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا را به عهده داشته است.

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان نیز بازارگردانی 3 هزار میلیارد ریال اوارق اجاره رایتل 2، یک هزار میلیارد ریال اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش و یک هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه مگاموتور را به عهده داشته است.

تأمین سرمایه ملت نیز مبلغ 2 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت میدکو را بازارگردانی کرده است.

تأمین سرمایه نوین در این بین بازارگردانی اوراق اجاره بوتان به مبلغ 619 میلیارد و 67 میلیون ریال و اوراق اجاره کاشی پرسپولیس یزد به مبلغ 300 میلیارد ریال و اوراق مشارکت رایان سایپا به مبلغ 800 میلیارد ریال را انجام داده است.

تأمین سرمایه کاردان بازارگردانی اوراق اجاره بوتان به مبلغ 309 میلیارد و 533 میلیون ریال و تأمین سرمایه آرمان یک هزار میلیارد ریال اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش را به عهده داشته اند.

منبع: سنا