کدخبر: ۱۲۰۳۴۶ لینک کوتاه

فراخوان سازمان بورس برای ارایه اطلاعات کامل مالی بنگاه های اقتصادی جهت ثبت

سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ثبت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع بند (۵) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ( ۴۴) قانون اساسی نزد سازمان فراخوان صادر کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس اعلام اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه ای، با عنایت به الزام بند (5) مادۀ 2 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، مبنی بر ارائه اطلاعات کامل مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی، به سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ثبت و ضوابط اجرایی مادۀ مذکور که طی ابلاغیه شماره 005DPM-IOP-93I- مورخ ششم بهمن ماه 93 در سامانۀ جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir (بخش اطلاعیه های منتشره از طرف سازمان) اطلاع رسانی عمومی گردیده، ضروری است شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مشمول این قانون هر چه سریع تر نسبت به ارسال اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

بدیهی است عدم ارائه اطلاعات کامل مالی توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مشمول این ماده، تخلف محسوب شده و مسئولیت آن بر عهدۀ مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مربوطه خواهد بود.