کدخبر: ۱۲۰۳۴۹ لینک کوتاه

رشد ۶۲ درصدی ارزش معاملات بورس

ارزش کل معاملات در قیاس با هفته پیش ۸۷ درصد و حجم معاملات ۴۷ درصد رشد داشته است.

در هفته منتهی به 27 خرداد ماه، دو میلیارد و 594 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش پنج هزار و 582 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.

ارزش کل معاملات در قیاس با هفته پیش 87 درصد و حجم معاملات 47 درصد رشد داشته است.

در این مدت 41 هزار و 179 خریدار در 160 هزار و 383 دفعه به داد و ستد پرداختند. این در حالی است که تعداد خریداران در قیاس با هفته پیش کاهشی 8 درصدی داشت.

بر اساس آمار موجود، در این مدت، تعداد دو میلیارد و 356 میلیون سهم به ارزش چهار هزار و 27 میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک معامله شد.

از ابتدای امسال، 47 میلیارد و 53 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 87 هزار و 352 میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد 883 هزار و 46 سرمایه گذار، در سه میلیون و 323 هزار و 338 دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند. بازار سهام از ابتدای سال 57 روز کاری فعالیت داشته است.

روند شاخص ها
شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت با افزایش 1.99 درصدی به 63 هزار و 559 واحد رسید. این متغیر در قیاس با ابتدای سال 1.6 درصد رشد داشته است.در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، با رشد 1.24 درصدی بر روی عدد 52 هزار و 118 واحد ایستاد. شاخص بازار اول به 45 هزار و 738 واحد و شاخص بازار دوم به 131 هزار و 900 واحد رسید. شاخص بازار اول در مقایسه با هفته پیش 2.19 درصد و شاخص بازار دوم 1.55 درصد رشد داشته است.

معاملات اوراق مشارکت
در هفته منتهی به 27 خرداد ماه، تعداد 831 هزار و 807 برگه اوراق مشارکت به ارزش 831 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال شش میلیون و 202 هزار و 374 برگه اوراق مشارکت به ارزش شش هزار و 211 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.