کدخبر: ۱۲۰۵۰۰ لینک کوتاه

۴۴ ریال، سود انباشته «وبوعلی» 

شرکت سرمایه گذاری بوعلی در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴ مبلغ ۳۵ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرد و بر این اساس مبلغ ۴۴ ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به گزارش اقتصادنیوز، شرکت سرمایه گذاری با انتشار عملکرد سه ماهه نخست سال مالی 94 اعلام کرد در دوره سه ماهه یاد شده با سرمایه 800 میلیارد ریال مبلغ 37 میلیارد و 174 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری ها داشت.

از درآمد این شرکت هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل 38 میلیارد و 953 میلیون ریال زیان عملیاتی دوره محاسبه شد.

از زیان عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه کسر شد و زیان خالص دوره به 35 میلیارد و 577 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 44 ریال زیان به ازای هر سهم محقق شد.

از زیان خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 81 میلیارد و 78 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.