کدخبر: ۱۲۷۴۳۴ لینک کوتاه

در کدال منتشر شد؛

عملکرد یک ماهه سرمایه‌گذاری اعتبار ایران طی یک ماه

شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با زیان دو میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریالی واگذار کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با زیان دو میلیارد و 595 میلیون ریالی واگذار کرد.

 شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد در ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 140 میلیارد و 928 میلیون ریال و مبلغ 138 میلیارد و 333 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل دو میلیارد و 595 میلیون ریال زیان شناسایی کرد.

این شرکت همچنین تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 173 میلیارد و 530 میلیون ریال خریداری کرد.

گفتنی است "خعتبار" در دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 436 میلیارد و 436 میلیون ریال و ارزش بازار 330 میلیارد و 467 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل 92 میلیارد و 602 میلیون ریال افزایش یافت و به 529 میلیارد و 38 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن با مبلغ 89 میلیارد و 594 میلیون ریال افزایش معادل 420 میلیارد و 61 میلیون ریال محاسبه شد.

منبع:‌ سنا