کدخبر: ۱۲۷۴۴۰ لینک کوتاه

انتشار عملکرد یک ماهه «وپترو»

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۴ هیچ سهم بورسی را خرید و فروش نکرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 94 هیچ سهم بورسی را خرید و فروش نکرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 94 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد در ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 875 میلیارد و 94 میلیون ریال و ارزش بازار یک هزار و 212 میلیارد و 935 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره بهای تمام شده آن بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن مبلغ 73 میلیارد و 552 میلیون ریال کاهش یافت و به یک هزار و 139 میلیارد و 383 میلیون ریال رسید.

گفتنی است، «پترو» در دوره یک ماهه یاد شده سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

منبع: سنا