کدخبر: ۱۳۴۱۸۷ لینک کوتاه

انتشار عملکرد یک ماهه سرمایه گذاری خوارزمی

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۴ معادل ۱۰۳ میلیارد و ۹۸۹ میلیون ریال افزایش یافت.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای آذر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 8 هزار و 416 میلیارد و 921 میلیون ریال و ارزش بازار 11 هزار و 26 میلیارد و 841 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل 28 میلیارد و 516 میلیون ریال افزایش یافت و به 8 هزار و 445 میلیارد و 437 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل 103 میلیارد و 989 میلیون ریال افزایش یافت و به 11 هزار و 130 میلیارد و 830 میلیون ریال رسید .

گفتنی است وخارزم( خوارزمی ) در آذر ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 42 میلیارد و 396 میلیون ریال خریداری کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 13 میلیارد و 880 میلیون ریال و مبلغ 40 میلیارد و 44 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 26 میلیارد و 164 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

منبع: سنا