کدخبر: ۱۳۶۵۳۲ لینک کوتاه

«وپخش» ۳۶۰ میلیون ریال زیان طی یک ماه شناسایی کرد

شرکت داروپخش در ابتدای دی ماه سال جاری و با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال و مبلغ یک میلیارد و ۶۱۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۳۶۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرد.

شرکت داروپخش در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 360 میلیون ریال زیان کسب کرد.

شرکت داروپخش صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت در ابتدای دی ماه سال جاری و با سرمایه 600 میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک میلیارد و 977 میلیون ریال و مبلغ یک میلیارد و 617 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 360 میلیون ریال زیان شناسایی کرد و در همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 107 میلیارد و 447 میلیون ریال خریداری کرد.

گفتنی است «وپخش» در دی ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 860 میلیارد و 324 میلیون ریال و ارزش بازار 8 هزار و 365 میلیارد و 739 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل 105 میلیارد و 470 میلیون ریال افزایش یافت و به 965 میلیارد و 794 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل 645 میلیارد و 30 میلیون ریال افزایش یافت و به 9 هزار و 10 میلیارد و 769 میلیون ریال رسید .

منبع: سنا