کدخبر: ۱۴۵۹۹۳ لینک کوتاه

بیانیه رسانه‌ای وزارت اقتصاد پیرامون نامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها

اطلاعات سهامداران بورس امانت بوده و غیرقابل افشاست

وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص موضوع افشای اطلاعات سهامداران بورس واکنش نشان داد.

به دنبال رسانه‌ای شدن نامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها درخصوص مطالبه اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانه‌ای رسانه‌ای ضمن اطمینان بخشی به سهامداران ارایه چنین اطلاعاتی را جز با دستور مرجع قضایی غیرممکن خواند.

در بیانیه یاد شده آمده است: «در پی انتشار نامه اداری سازمان هدفمندی یارانه ها خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ارسال اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس، تصریح می دارد، به موجب مواد 12 و 18 قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار ضامن و مسئول حفظ اطلاعات و اسرار سهامداران حقیقی و حقوقی بورس بوده و اطلاعات ایشان تنها در موارد خاص و بادرخواست و دستور دادستان محترم کل کشور امکان پذیر خواهد بود.

 مواد قانونی مورد اشاره همچنین تصریح می دارد افشای مستقیم و یا غیرمستقیم اطلاعات سهامداران به هر دلیلی، مشمول مجازات کیفری خواهد بود. لذا ضمن اطمینان بخشی به سهامداران بورس و اوراق بهادار بار دیگر تاکید می کند اطلاعات هویتی و مالی ایشان به مثابه امانت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و به هیچ وجه مورد افشاء واقع نخواهد شد.»

منبع: شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)