کدخبر: ۱۴۹۷۰۲ لینک کوتاه

از سوی وزارت اقتصاد انجام می‌شود

انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه در سال جاری

وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری مجاز شد، تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند.

بر اساس اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، به موجب ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه مورخ 10 مرداد ماه سال جاری، هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است، تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اوراق مذکور، نسبت به تسویه بدهی قطعی دولت از طریق صدور و تحویل اوراق یاد شده به اشخاص متقاضی دارای مطالبات قطعی از دولت، اقدام و نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌کند.

منبع: شادا