کدخبر: ۱۰۵۸۰۲ لینک کوتاه

چشم انداز تولید غلات روسیه تار شد

همزمان با هشدار موسسه Sov Econ درباره کاهش ارزش روبل نگرانی درباره چشم انداز صنعت تولید غلات در روسیه عمیق تر شده است.

کاهش ارزش پول روسیه امید برای جبران خسارات  محصولات  در بهار از بین می برد. این گروه تحلیلی هشدار داد احتمالا تولید کل غلات به کمتر از 90 میلیون تن برسد. این در حالی است که در سال جاری 103تا 105 میلیون تن غلات تولید شده بود.
این هشدار نشان دهنده شرایط بسیار بد بازار غلات روسیه است. در رده بندی این موسسه روسیه در شاخصNDVI از 100 امتیاز، 62 واحد کسب کرد که کمترین امتیاز طی 5 سال گذشته است.