کدخبر: ۱۲۲۰۰۰ لینک کوتاه

پیش‌بینی قیمت انواع کود شیمیایی تا سال ۲۰۲۵

پیش‌بینی قیمت‌های کود شیمیایی توسط بانک جهانی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۵ انواع کود رشد مثبتی را تجربه نخواهند کرد.

به گزارش اقتصاد نیوز، ماهنامه اقتصادی معاونت برنامه‌ريزی و فناوری اطلاعات در شماره تیر ماه خود اقدام به انتشار قیمت‌های بین‌المللی کودهای شیمیایی از می 2014 تا می 2015و پیش‌بینی قیمت‌ها تا سال 2025 بر مبنای اطلاعات بانک جهانی کرده است.

بر این اساس این گزارش، قیمت کود اوره (که قلم عمده صادراتی ایران محسوب می‌شود) در می 2015 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 15.4 درصد کاهش یافته است. سوپر فسفات تریپل و فسفاته در این مقطع به ترتیب هفت درصد و 2.7 درصد رشد داشته‌اند. همچنین کلراید پتاسیم و دی فسفات آمونیوم نیز به ترتیب رشد هفت و 5.6 درصدی داشته‌اند.

در پیش‌بینی‌های انجام شده برای سال 2015، برای هیچ یک از انواع کود؛ رشد مثبتی پیش‌بینی نشده و روندها همگی منفی یا با ثبات هستند.


روند ماهانه قیمت‌های جهانی انواع کودهای شیمیایی (فوریه 2015)
(تن-دلار)

دی آمونیم فسفات (DAP)

کلراید پتاسیم

)Potassium chloride(

فسفاته

(Phosphate rock)

سوپر فسفات تریپل (TSP)

اوره (Urea)

سال

ماه

445

287

112

365

299

2014

می

462

287

110

371

298

2014

ژوئن

499

287

110

412

302

2014

جولای

505

287

110

418

322

2014

اوت

482

287

115

410

326

2014

سپتامبر

467

287

115

410

321

2014

اکتبر

453

306

115

405

311

2014

نوامبر

460

306

115

401

312

2014

دسامبر

480

305

115

400

319

2015

ژانویه

485

305

115

400

297

2015

فوریه

479

305

115

400

271

2015

مارس

464

307

115

380

259

2015

آوریل

470

307

115

380

253

2015

می

5.6

7

2.7

7

15.4-

رشد می 2015 نسبت به می 2014


پیش­‌بینی روند ماهانه قیمت‌­های جهانی انواع کودهای شیمیایی                                    (تن-دلار)

 

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

سال

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

دی آمونیم فسفات

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

فسفاته

310

309

308

307

306

305

304

303

302

301

300

کلراید پتاسیم

350

354

358

362

366

370

374

378

382

386

390

سوپر فسفات تریپل

280

282

284

286

288

290

292

294

296

298

300

اوره