کدخبر: ۱۰۰۱۸۹ لینک کوتاه

ایرج ندیمی مطرح کرد:

تحقیق و تفحص از بانک ها به هیئت رئیسه رفت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه تقاضای تحقیق و تفحص از بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری با ۱۵ محور خبر داد و گفت: این تقاضای تحقیق و تفحص تقدیم هیات رییسه مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، ایرج ندیمی اعلام کرد: پیگیری کفایت سرمایه و نتایج آن، میزان دقیق معوقات، مشکوک الوصول و سر رسید شده طی پنج سال اخیر به تفکیک هر بانک را از محورهای این تقاضای تحقیق و تفحص است.

وی اظهار کرد: نسبت توزیع منابع در بخش های مختلف اقتصادی اعم از تولید، خدمات، ساختمان و ... به تفکیک هر بانک و سنوات پنج ساله آن ، میزان جمع آوری سپرده ها در بانک ها و موسسات اعتباری در مدت پنج سال، میزان تاخیر و جرایم و اصل و فرع و مستندات قانونی پیوست آن به اصل و گرفتن سود از اصل و فرع جرایم توامان و نیز تقدم اخذ سود بر اصل دربانک ها و عدم تسویه وام در زمان جلوتر یا گرفتن سود سال هایی که فرا نرسیده است از دیگر محورهای این تقاضای تحقیق و تفحص است.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس یادآور شد: میزان اصل سود سپرده ها در طول پنج سال به تفکیک، میزان تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت به تفکیک در پنج سال آخر، علت پرداخت نشدن تسهیلات وام ازدواج، علت هزینه های غیرضرور برای ساخت و دکوراسیون و ... بانک ها و همچنین از چه محلی این هزینه ها خرج شده است، علت توسعه شرکت های سرمایه گذاری ناشی از مصادره شرکت ها نیز از دیگر محورهای این تقاضای تحقیق و تفحص است.

به گفته این نماینده از دیگر محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری کیفیت عمل بانک ها در جلوگیری از ورشکستگی کارآفرینان، اقدامات در کاهش مفاسد اقتصادی، علت تطویل کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی بانک ها و کیفیت به کار گیری کارشناسان متناسب با ایده ها و طرح های جدید ( و دانش متناسب با آن)، علت اجرا نشدن مصوبات شورای پول و اعتبار، علت قبض و بسط شعب در استان ها و شهرستان ها و مناطق شهری اشاره کرد.