کدخبر: ۱۰۰۳۰۳ لینک کوتاه

پرده برداری از فساد گسترده در ایمیدرو

مهدی کرباسیان معاون وزیرصنعت معدن و تجارت در گفت و گو با هفته نامه تجارت فردا از برخی تخلفاتی که در ایمیدرو رخ داده پرده برداشته است.او در این گفت و گو اعلام کرده در دولت گذشته به اسم خصوصی سازی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های ایمیدرو را به شبه دولتی ها داده اند.

مهدی کرباسیان معاون وزیرصنعت معدن و تجارت از برخی تخلفاتی که در ایمیدرو رخ داده پرده برداشته است.او اعلام کرده در دولت گذشته به اسم خصوصی سازی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های ایمیدرو را به شبه دولتی ها داده اند.

کرباسیان در شرایطی از پروژه فساد و سومدیریت در این نهاد بزرگی صنعتی و معدنی کشور پرده برمی دارد که طی تمامی سال های گذشته مدیران ایمیدرو آمارهایی از توسعه فعالیت های این سازمان ارائه می دادند.

معاون وزیرصنعت معدن و تجارت در مورد جزئیات این اتفاق هم گفته است:  این سازمان پولدار و بزرگ از اموال و ثروت تهی شده است. وقتی من به این سازمان آمدم ۶۰ میلیارد تومان بیشتر در حسابش نبود. حدود پنج هزار میلیارد تومان از منابع شرکت ملی مس را به خارج انتقال داده بودند. برای صادرات مس شرکتی در امارات تاسیس شده بود، آن هم توسط یکی دو نفری که دوملیتی بودند و پولهایی به حساب شان واریز می شد.

وی افزود: چند روز قبل از ورودم سه تن از مدیران ارشد شرکت ملی مس دستگیر شده بودند. ۹۰ درصد پول برده شده شرکت به کشور عودت شده است.

به گفته وی  رکود در تمام بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی اثرگذار بوده است و بعضی از مصوبات فساد آور در روزهای نخست شروع به کار دولت یازدهم از سوی معاون اول ملغی اعلام شد.
* منبع : هفته نامه تجارت فردا