کدخبر: ۱۰۰۳۴۶ لینک کوتاه

طرح ساماندهی پایتخت به دلیل بار مالی بررسی نشد

در جلسه صبح امروز مجلس طرح ساماندهی پایتخت به دلیل بار مالی بررسی نشد.

به گزارش اقتصاد روز، نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در توضیح شور دوم طرح انتقال پایتخت به نمایندگان مجلس متذکر شد که قرار بر این نیست بر اساس این طرح پایتخت تهران منتقل شود. بلکه قرار است بر اساس آن یک شورای ساماندهی پایتخت تشکیل شود.

او افزود: این شورای ساماندهی در دو سال وقت دارد علاوه بر ساماندهی پایتخت، به بررسی این موضوع بپردازد که آیا پایتخت می‌تواند منتقل شود و وضعیت این انتقال چگونه خواهد بود.

در بررسی جزییات این طرح مفتح با بیان اینکه در طرح پیشنهادی به دو نکته توجه نشده است، گفت: کمیسیون شوراهای مجلس به دلیل 19 عضو رسمیت ندارد و نمی‌تواند موارد پیشنهادی‌اش را به صحن علنی مجلس بیاورد.

او همچنین افزود: این طرح بیش از آنکه وظیفه قانون‌گذار است، برای این شورا دستور کار تعیین کرده و این موضوع ربطی به مجلس ندارد. به همین دلیل مواد اولیه طرح باید حذف شود.

 همچنین مفتح به همراه پورابراهیمی و احمد توکلی اخطار اصل75 قانون اساسی مبنی بر بار مالی داشتن این طرح مطرح کردند و گفتند: چون این شورای ساماندهی تشکیل و انجام وظایفش دارای بار مالی برای دولت است، قابل تدوین نیست.

این اخطار را رئیس مجلس به رای گذاشت و با رای نمایندگان به تصویب رسید. بر این اساس این طرح به کمیسیون شوراها برگشت تا بار مالی آن رفع شود.

رفع بار مالی این طرح منوط به این است که دولت به طور مکتوب اعلام کند که با بار مالی این طرح مخالف نیست و پس از آن بار دیگر به صحن علنی برگردد.

بر این اساس طرح ساماندهی پایتخت به کمیسیون شوراها برگشت داده شد.