کدخبر: ۱۰۰۳۴۸ لینک کوتاه

علی محمد احمدی مطرح کرد:

صندوق بیمه همگانی طرح موفق مجلس است

علی محمد احمدی بحث پوشش بیمه و فراگیر شدن آن را یکی از نیازهای اساسی برای توسعه کشور دانست و گفت: دستیابی به دولت رفاه، بدون پوشش بیمه اجتماعی فراگیر امکان پذیر نیست. در کشور ما با وجود اینکه ساختارها و صندوق های متفاوتی برای بیمه ایجاد شده است، اما همچنان ۱۹ میلیون نفر از مزایای این طرح ها بی بهره هستند.

به گزارش اقتصاد روز از صحن علنی مجلس، برخی از نمایندگان مخالف خارج شدن طرح بیمه فراگیر از دستور کار مجلس بودند.
علی‌محمد احمدی به عنوان مخالف رد طرح بیمه همگانی گفت: طرحی که کمیسیون رد کرده و بنده در مقام مخالف آن هستم مزیت‌های مختلفی دارد از جمله؛ امکان بهره‌مندی همه افراد از بیمه همگانی را فراهم می‌کند. او در ادامه افزود: عمده افراد جامعه ما از هیچ بیمه‌ای استفاده نمی‌کنند و مزیت دوم این طرح این است که صندوقی تشکیل می‌دهیم که دنبال اهداف بیمه‌های اجتماعی است و باعث می‌شود در بخش صنعت خیلی از مشکلات کشور و مردم حل شود.
این نماینده مجلس در ادامه مخالفت خود با رد طرح در صحن علنی مجلس گفت: کسانی که کارفرما ندارند و خویش‌فرما هستند، بیشترین ضرر را در جامعه می‌کنند و وجود یک صندوق می‌تواند به این افراد کمک کند و تلاش می‌کند با هدایت درست منابع به سمت پروژه‌هایی مفید این منابع را سودآور کند.
او خاطر نشان کرد: اگر یک صندوق فراگیر در کشور داشته باشیم که منابع محدود در کشور را جمع‌آوری کند و پوشش بیمه فراگیری برای آحاد جامعه فراهم کند، باعث می‌شود که اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که توان بیمه‌های مکمل ندارند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند.
احمدی گفت: این طرح می‌تواند یکی از طرح‌های موفق مجلس باشد و در راستای برنامه‌های توسعه پنجم کشور حرکت می‌کند. کمک کنید که این صندوق شکل بگیرد و صندوق‌های کوچک دیگر را در این صندوق جمع کنیم و همه مردم از بیمه اجتماعی استفاده کنند.
با وجود این مخالفت‌ها، مجلس بر اساس اصل 75 قانون اساسی -که می‌گوید طرح‌های مجلس نباید بار مالی برای دولت داشته باشد- به خارج شدن طرح مذکور از دستور کار مجلس رای دادند.