کدخبر: ۱۰۱۸۳۷ لینک کوتاه

نمایندگان تصویب کردند

روستاییان با ۹ سال سابقه بیمه بازنشسته شوند

بر اساس این طرح دولت موظف می شود تمامی روستاییان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر به مدت ۹ سال را بازنشسته کرده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت کند.

به گزارش اقتصاد نیوز، با تصویب نمایندگان مجلس در صحن علنی و براساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است تمامی روستاییان و عشایری را که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر به مدت 9 سال را بازنشسته کرده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت کند.

لازم به ذکر است براساس تبصره یک این طرح اگر روستاییان کمتر از 9 سال حق بیمه پرداخت کرده باشند، می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سنوات به صورت یک جا و کامل (سهم خود و دولت) و به قیمت روز بازنشسته شوند.