کدخبر: ۱۴۲۶۱۶ لینک کوتاه

بررسی جزئیات گزارش نماگر ۸۲ بانک مرکزی

روند تغییرات بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در یک نمودار

میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در ۹ ماهه سال ۹۴ به ۲۶.۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به شبکه بانکی در این دوره زمانی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان شده است.

به گزارش اقتصادنیوز بانک مرکزی نماگر اقتصادی شماره 82 (مربوط به سه‌ماهه سوم سال 94) را منتشر کرد. بر اساس این گزارس میزان بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از مرز 110 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما این گزارش نشان می‌دهد روند افزایش بدهی‌های دولتی نسبت به دوره های مشابه سال قبل، کندتر شده است.

بر اساس این گزارش در سه فصل اول سال 94 میزان افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی به ترتیب 2.5 درصد؛ 6.6 درصد و 9.6 درصد بوده است. این در حالی است که میزان افزایش بدهی‌ها در سه ماهه دوم سال 93 حدود 24.2 درصد، در سه ماهه سوم این سال 28.1 و در سه ماهه چهارم سال 93 میزان افزایش بدهی‌ها 38 درصد بوده است.

اما در خصوص میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی این روند معکوس است. یعنی افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال 94 بیشتر از سال 93 روند افزایشی داشته است. در سه ماهه دوم سال 93 میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 2.7 درصد کاهش داشته، این میزان در سه ماهه سوم 21.7 درصد و در سه ماهه چهارم 16 درصد بوده است.

اما در سال 94 میزان بدهی‌های به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال 94 حدود 34.6 درصد، در سه ماهه دوم 43.7 درصد و در سه ماهه سوم 44.3 درصد افزایش یافته است.