کدخبر: ۱۵۲۱۹۲ لینک کوتاه

مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:

پیش‌بینی رشد ۳۸ درصدی برای بخش نفت در امسال

مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۵ را حدودا برابر با ۳۸.۶ درصد برآورد کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، برآورد مرکز پژوهش‌هاي مجلس از رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395 با توجه به پيش‌بيني‌هاي موجود از توليد و صادرات نفت کشور در سال جاري حاکي از آن است که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395 حدودا برابر با 38.6 درصد خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی تحت عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران» منتشر کرده که در آن برآورد رشد فعالیت‌های اقتصادی در سال 1395 ارائه شده است. در بخش مربوط به نفت این گزارش آمده است: «بخش نفت يكي از بخش‌هاي مهم و کليدي اقتصاد ايران است که طبق حساب‌هاي ملي بانك مرکزي، طي 10 سال اخير (1383-1393) به طور متوسط 17 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور مربوط به اين بخش بوده است. وجود اين سهم بالا حاکي از اهميت اين بخش است. بخش نفت موتور محرکه ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود (هرچند خود از ساير بخش‌ها متأثر نمي‌شود) زيرا رشد مثبت اين بخش باعث متأثر شدن ساير بخش‌هاي اقتصادي (از جمله ساختمان و خدمات عمومي) از طريق افزايش تقاضا براي آن بخش‌ها مي‌شود.»

در ادامه این گزارش نموداری ارائه شده که نشان دهنده رشد ارزش افزوده بخش نفت طي دوره 1390-1394 و پيش بيني سال 1395 است.

بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «آمارهاي بانك مرکزي حاکي از آن است که پس از تحريم صادرات نفت و رشد منفي اين بخش در سال‌هاي 1391 و 1392، رشد ارزش افزوده بخش مذکور در سال 1393 مثبت 4.8 درصد شده (تعلیق تحریم‌ها) و در سال 1394 نیز (بنا به اعلام مرکز آمار ايران) به رقم 3.6 درصد رسید (عمدتا ناشي از لغو تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام در دو ماه انتهايي سال 1394).»

در ادامه نیز وضعيت بخش نفت در سال 1395 به طور کلي «چيزي متفاوت از سال‌هاي قبل» توصیف شده است، «زيرا در اين سال تحريم صادرات نفت ايران لغو شده و امكان گسترش توليد و صادرات نفت براي کشور فراهم شده است. با توجه به لغو تحريم صادرات نفت ايران از اواخر سال 1394، شواهد آماري گوياي آن است که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سه ماهه پاياني سال 1394 و سه ماهه ابتدايي سال 1395 به ترتيب برابر با 16.5 و 57.3 درصد بوده است که در قياس با ارقام رشد بخش نفت در فصل اول تا سوم سال 1394 (به ترتيب برابر با 3.6، 3.4 و -9 درصد) از تفاوت معناداري برخوردار است. برآورد مرکز پژوهش‌هاي مجلس (مطابق نمودار) از رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395 با توجه به پيش‌بيني‌هاي موجود از توليد و صادرات نفت کشور در سال جاري حاکي از آن است که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395 حدودا برابر با 38.6 درصد خواهد بود.»