کدخبر: ۱۰۵۸۰۴ لینک کوتاه

عیادت معصومه ابتکار از دومین قربانی اسید پاشی در اصفهان

معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست از مرضیه ابراهیمی در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان عیادت کرد