کدخبر: ۱۰۲۳۰۴ لینک کوتاه

در بهار ۹۳ اتفاق افتاد

تراز تجاری منفی با ۸۳ کشور دنیا

در سه ماهه نخست سال ۹۳، تراز بازرگانی ایران با ۸۳ کشور دنیا منفی و با ۶۹ کشور دیگر مثبت بوده است.

بررسی های «اقتصادنیوز» از آمارهای رسمی صادرات و واردات کشور که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، نشان می دهد: در سه ماهه نخست سال 93 ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) 8 میلیارد و 68 میلیون دلار و ارزش کل واردات معادل 12 میلیارد و 386 میلیون دلار بوده که با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی ایران با کسری 3 میلیارد و 143 میلیون دلار مواجه شده است.

بر این اساس، ارزش واردات 60.56 درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده و کمتر از 40 درصد این مبادلات را واردات تشکیل داده است.

گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در فصل بهار 93، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با 83 کشور دنیا، منفی و با 69 کشور دیگر مثبت بوده است. پنج کشور با بیشترین تراز تجاری مثبت شامل عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و مصر بوده و پنج کشور با بیشترین تراز تجاری منفی نیز امارات متحده عربی، کره جنوبی، چین، هند و آلمان بودند.

جدول1: کشورهای طرف معامله با بیشترین تراز تجاری مثبت در بهار 93 (میلیون دلار)

کشور

ارزش صادرات

ارزش واردات

تراز بازرگانی

عراق

1442

13

1429

افغانستان

552

3

549

ترکمنستان

222

15

207

پاکستان

176

50

126

مصر

109

1

108


جدول2: کشورهای طرف معامله با بیشترین تراز تجاری منفی در بهار 93 (میلیون دلار)

کشور

ارزش صادرات

ارزش واردات

تراز بازرگانی

امارات متحده عربی

944

3367

-2423

کره جنوبی

78

808

-730

چین

2137

2749

-612

هند

492

1016

-524

آلمان

59

572

-513