کدخبر: ۱۳۴۸۶۰ لینک کوتاه

گزارش اقتصادنیوز از صادرات ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴

تأثیرگذارترین کالاها در صادرات ایران به روایت نمودار

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ هیدروکربن‌های گازی، روغن‌های نفتی و محصولات نیمه تمام از آهن بیشترین تأثیر مثبت و الکل بدون دور، سنگ آهن و همچنین پلیمرها از اتیلن بیشترین تأثیر منفی در رشد صادرات را داشتند.

به گزارش اقتصادنیوز، در شش ماهه اول سال 1394 هیدروکربن‌های گازی، روغن‌های نفتی و محصولات نیمه تمام از آهن به ترتیب سه گروه کالایی بوده‌اند که بیشترین تأثیر مثبت را در رشد صادرات داشته‌اند. از سوی دیگر الکل بدون دور، سنگ آهن و همچنین پلیمرها از اتیلن در اشکال اولیه دارای بیشترین تأثیر منفی در رشد صادرات این دوره بوده‌اند.

بر اساس تعریفی که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری در گزارش «بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور در شش ماهه اول سال 1394» ارائه کرده،  «میزان مشارکت در رشد صادرات به این معنی است که هر گروه کالایی چند واحد درصد از رشد کل صادرات را سبب شده‌اند. به گونه‌ای که مجموع مشارکت در رشد همه گروه‌های کالایی برابر با رشد کل صادرات خواهد شد.»

اقتصادنیوز نمودارهای زیر را بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط این موسسه تهیه کرده است: