کدخبر: ۱۰۰۱۳۹ لینک کوتاه

کشاورزی در روزمرگی مانده است

وزیر اسبق کشاورزی گفت: دولت با پرداختن به مسائل جاری بخش کشاورزی تحویل ایجاد نمی کند؛ پس اگر دولتمردان تصور می کنند با تامین بذر و کود یا اعلام به موقع قیمت تضمینی، خرید و پرداخت به موقع پول کشاورزان در بخش تحویل ایجاد کردند، سخت در اشتباه هستند.

عباسعلی زالی در گفت و گو با اقتصاد روز اظهار داشت: در هشت ماهه گذشته، دولت در بخش کشاورزی صرفا به مسائل جاری پرداخته است و قطعا این رویکرد راه تحول در بخش کشاورزی نخواهد بود.
وی افزود:  تامین بذر و کود یا اعلام به موقع قیمت محصولات تضمینی، خرید و پرداخت به موقع پول کشاورزان و اقداماتی از این دست، همیشه جزء اقدامات روزمره بخش‌کشاورزی بوده تا کشاورزان انگیز‌‌های برای کار کردن داشته باشند. در دولت نهم و دهم به این مسائل اهمیتی داده نشد و کشاورزان و تولیدکنندگان برای تامین مایحتاج اولیه دچار دردسر شدند.
از دید وزیر اسبق‌کشاورزی، دولت یازدهم در هشت ماه گذشته سعی کرد شرایط را برای کشاورزان تغییر دهد ولی بخش کشاورزی برای تحول نیاز به تغییر ساختار  و تغییر سیاست‌‌های کلان دارد.  یعنی گا‌می‌ جلوتر از اقدامات روزانه باید برداشته شود تا شاهد تحول در بخش کشاورزی بود.
وی معتقد است:  در راستای تغییر ساختار بخش و سیاست‌‌های کلان علمی بخش کشاورزی،  برقراری ارتباط مستمر بین دانشگاهیان و بخش تولید ‌می‌تواند منجر به تحول در بخش شود. اگر درس‌‌های دانشگاه، مقاله‌ها ، پایان نامه‌ها در راستای مباحث و مشکلات بخش کشاورزی، تولید و تولیدکنندگان باشد تحول رخ ‌می‌دهد؛ اگر فارغ تحصیلان بخش کشاورزی پس از خارج شدن از دانشگاه بازار کار داشته باشند و بتوانند علم و هنرشان را نمایان کنند اوضاع بخش کشاورزی به تدریج تغییر ‌می‌کند و در نهایت بخش متحول ‌می‌شود.
 رئیس انجمن دانش‌آموختگان دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  ادامه داد:  وقتی دولتی تولید و تولیدکننده را نادیده بگیرد، قطعا کشاورزان و تولیدکنندگان را دچار دردسر ‌می‌کند و هیچ گاه متحول نمی‌‌شود. براین اساس وزیر کشاورزی، معاونین و مدیرانش در کنار اجرای برنامه‌‌های روزمره باید به مسائل ریشه‌ای بخش بپردازد. 
وی بیان کرد:  ما  به خاطر رسیدگی به مسائل  روزمره کشاورزان و تولیدکنندگان از دولت قدردانی ‌می‌کنیم ولی تحول در بخش با تامین بذر و کود یا اعلام به موقع قیمت محصولات تضمینی، خرید و پرداخت به موقع پول کشاورزان ایجاد نمی‌‌شود. 
از دید این استاد بازنشسته دانشگاه تهران، اگرچه اصلاح ساختار داخلی بخش کشاورزی بدون اصلاح وضعیت اقتصاد کلان کشور و  ثبات اقتصادی بدون بهبود سیاست خارجی به سرعت امکان پذیر نیست. ولی دولت نباید اقدامات زیربنایی را فراموش کند. درحال حاضر بذوری مانند سبزی و صیفی به کشور وارد ‌می‌ شود؛ درحالی که با برنامه‌ریزی درست و تقویت بخش تحقیقات در چند سال آینده شاهد تولید این بذور در کشور باشیم.
زالی افزود: زمینه تحول در کشاورزی با اصلاح مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و حمایت از فارغ التحصیلان کشاورزی پدید ‌می‌آید. اگر دولت مطرح کند،با تعیین به موقع قیمت‌تضمینی و پرداخت به موقع پول تولیدکننده در بخش تحویل ایجاد کرده؛ باید بداند، سخت در اشتباه است و تحول با تمرکز بر امور روزمره  پدید نمی‌‌آید.
وی  اظهار کرد:  :  کنار گود ایستادن و قضاوت کردن دشوار است ؛ اما جهت‌گیری دولت وقت باید به سمت اصلاح ساختار بخش باشد تا بتواند شاهد شکوفایی در سال‌‌های آینده باشد.