کدخبر: ۱۰۰۱۶۷ لینک کوتاه

هیات وزیران تصویب کرد

۷۸۳ میلیارد تومان یارانه نهاده ها

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میزان یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۳ تصویب کرد.

به گزارش اقتصاد روز، هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میزان یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1393 تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، 783 میلیارد تومان یارانه برای انواع نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1393 توزیع می شود.

در مصوبه هیات‌وزیران، یارانه انواع کود‌شیمیایی و کود آلی و زیستی 610میلیارد تومان ، بذر 96میلیارد تومان ، انواع نهال 20میلیارد تومان، بهینه سازی مصرف سموم و کود‌شیمیایی و مبارزه با آفت عمومی 34 میلیارد تومان تعیین شد.

هیات‌وزیران  میزان یارانه برای اصلاح نژاد دام روستایی 9 میلیارد تومان ، توسعه خدمات بهداشتی- درمانی دامهای روستایی و عشایری و واکسن دام، مواد ضد عفونی کننده و مواد بیولوژیک 14  میلیارد تومان تعیین کردند.

درضمن  سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع مواد شیمیایی و کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) درسال 1393 با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین می شود.

همچنین دستگاه مباشر تامین و توزیع کود‌شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رؤیت روی کیسه های کود‌شیمیایی درج کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت جهادکشاورزی مجاز است ما به التفاوت قیمت خرید و توزیع انواع کود‌شیمیایی از ابتدای سال 1393 تا تاریخ ابلاغ قیمت‌های جدید بر مبنای قیمت‌های فروش سال 1392 از سر جمع اعتبارات یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی را تسویه کند.

درضمن وزارت جهادکشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش‌بینی شده به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر است.

بر اساس این مصوبه ، هزینه‌های مترتب بر عملیات تامین و توزیع انواع کود‌شیمیایی و کود آلی و زیستی (ارگانیک) ازجمله هزینه‌های مالی که مطابق قانون بر عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب نامه از محل اعتبار تعیین شده پرداخت می شود.

این مصوبه در تاریخ 20 اردیبهشت 1393 از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول ئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.