کدخبر: ۱۰۰۲۸۳ لینک کوتاه

توسعه کشاورزی بدون مکانیزاسیون معنا ندارد

رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور معتقد است: با توسعه مکانیزاسیون راه برای عبور از کشاورزی سنتی به صنعتی تسریع پیدا می کند.

کامبیز عباسی در گفت وگو با اقتصاد روز، وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی  را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه در دو سال اخیر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی از روند خوبی برخوردار است.‌
وی افزود: امروز ما با ارتقاء کیفی و کمی فناوری‌های مختلف در فرایند تولید محصولات ، ارتقاء کیفی تولید ماشین‌ها و ادوات کشاورزی روبرو هستیم.
عباسی اظهار داشت: اکنون در حدود 99 درصد مزارع کشور عملیات خاک ورزی به صورت مکانیزه صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه در کشور صنعتگران قادر به تامین نیاز داخلی به ماشین‌های کشاورزی هستند، گفت: آنچه امروز کمتر دیده می‌شود حمایت از سازندگان ماشین‌های کشاورزی است؛ درحالی که اگر ما بخواهیم از کشاورزی سنتی به صنعتی عبور کنیم نیازمند توسعه مکانیزاسیون هستیم.
 از دید عباسی در شرایط کنونی یکی از چالش‌های پیش روی بخش، موضوع تامین به موقعسوخت است که آن نیز به درستی انجام نمی شود. 
وی گفت: درحال حاضر نیاز بخش کشاورزی به 2.3 میلیارد لیتر گازوییل است؛ اما شبکه توزیع انرژی آن را به موقع در اختیار ما قرار نمی‌دهد.
رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور ادامه داد: عدم تامین به موقع سوخت مانع اجرای به موقع عملیات برداشت مکانیزه می‌شود. بدین دلیل به شدت به دنبال تامین به موقع سوخت هستیم.
عباسی اظهار داشت: ما در راستای اجرای کیفی عملیات برداشت و کاهش ضایعات، مقرر کردیم، کمباین‌داران در زمان برداشت و پس از آن کارت معاینه فنی کمباین‌ها‌ ارائه کنند.