کدخبر: ۱۰۰۵۶۶ لینک کوتاه

تنش در بازار روغن

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: ارائه مجوز واردات روغن خام به طور انحصاری به انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت تجارت، بازار این محصول را دچار تنش خواهد کرد.

رحمت الله نوروزی، در گفتگو با قتصاد روز درباره واگذاری تنظیم بازار روغن نباتی به انجمن روغن نباتی اظهار کرد: وجود هر نوع انحصاری‌گری در بازار محصولات کشاورزی منجر به تخریب این بازار می شود؛ اگر در بازار روغن نیز انحصار واردات اتفاق بیفتد ما در آینده با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد. 
وی افزود:  یک فرد و یا یک انجمن با داختیار داشت مجوز انحصاری  می تواند به راحتی بازار را با کسری و یا وفور  محصول روغن روبرو کند .

نوروزی اذعان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده که احتمال بحران در بازار روغن خام  را به دنبال خواهد داشت؛ باید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسوول تنظیم بازار این موضوع را پیگیری کند.

وی افزود:البته اگر واگذاری تنظیم بازار و واردات با نظارت دقیق وزارت تجارت اتفاق بیفتد، مانع انحصارگری خواهد شد؛ در غیر این صورت بازار در زمان نیاز ملتهب می شود.

 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: مسولین وزارت جهادکشاورزی و وزارت تجارت باید از سویی جلوی رانت و رانت‌خواری را بگیرند و در مقابل از تولید ملی حمایت کنند.

به گزارش اقتصاد روز، امروز حسن یونس سینکی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین روز کاریش، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی را به عنوان مسوول تنظیم بازار روغن نباتی در سال 93 تعیین کرد. براساس این تصمیم واردات روغن خام فقط با تایید این انجمن انجام خواهد شد.