کدخبر: ۱۰۱۵۱۱ لینک کوتاه

فائو اعلام کرد

صیدهای بی رویه و نابودی ذخایر ماهی جهان

مدیرکل فائو خواستار اقدام فوری برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم و عوامل تهدیدکننده پایداری شیلات و آبزی پروری و ذخائر ماهی در سطح جهانی شد.

به گزارش اقتصاد نیوز، در سال‌های اخیر  منابع و ذخایر ماهی در سطح جهان درحال کاهش است؛ به‌طوری که جامعه بین‌الملل را نسبت به این اتفاق حساس کرده است. این نگرانی باعث شده داسیلوا  خواهان حمایت کشورهای جهان برای حفظ این منابع شده است.

به نقل از فائو، اخیرا مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد با اشاره به اهمیت شیلات و آبزی‌پروری در تغذیه، امنیت‌غذائی درسرزمین‌های ساحلی و جزیره‌ای اظهار کرد: اثرات صید بی‌رویه، آلودگی و تغییرات اقلیمی برحیات اقیانوس‌ها و ذخائر‌ماهی جهان کاملا مشهود است و باید اقدام فوری و جمعی در مقابله با این تهدیدات انجام شود.

داسیلوا با اشاره به اینکه شیلات و آبزی‌پروری منبع 32 درصد از پروتئین حیوانی مصرفی در جهان را تشکیل می‌دهند؛ افزود: این میزان در برخی از کشورهای در‌حال‌توسعه جزیره‌ای و آسیایی تا 50 درصد نیز می‌رسد.

وی اظهار کرد: اکنون امرار‌معاش 37 درصد از جمعیت جهان به بخش شیلات و آبزی پروری اختصاص دارد.

از دید مدیرکل فائو، ماهیگیری در مقیاس کوچک در‌عین‌حال که منبع تامین‌کننده بخش عمده ماهی مصرفی در کشورهای در حال توسعه را است، بسیاری از خانوارهای وابسته به آن امنیت‌غذائی ندارند و این پارادکسی است که جامعه بین‌المللی برای رفع آن باید تلاش کند.