کدخبر: ۱۰۱۵۶۹ لینک کوتاه

مشاورارشد وزیر جهاد و کشاورزی

خاک گرانول شده را به جای کود به کشاورزان می فروشند

مشاورارشد وزیر جهاد و کشاورزی خبر داد: کودهای گوکردی که در بازار وجود دارد به جای ۵۰ppmسرب۱۵۰۰ppmسرب دارد.

به گزارش اقتصاد نیوز، در سال‌های اخیر کیفیت کود و سم در بازار ایران به شدت تقلیل یافته است؛ اتفاقی که از دو جنبه بر تولیدگنندگان و مصرف‌کنندگان تاثیر منفی گذاشته است؛ از یک سو منجر به کاهش عملکرد در مزارع و باغ‌های کشاورزان شده و از سوی دیگر  عاملی موثر بر تسریع انواع سرطان در بین ایرانیان شده است.

مسئولین وزارت‌جهادو کشاورزی نیز بر آن تاکید می‌کنند؛  روز گذشته محمدحسین شریعتمدار در جمع فعالان بخش‌خصوصی با انتقاد از عملکرد تولیدکنندگان سم و کود اظهار کرد: امروز عملکرد گندم از 3.800 تن به 2.600 تن رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه کودی که به کشاورز می‌فروشند، کود واقعی نیست؛گفت:ما 60 نمونه کود موجود در بازار را به آزمایشگاه فرستادیم؛ نتایج آزمایش نشان ‌داد 38 نمونه هیچ ماده موثر در کود را ندارند.

شریعتمدار افزود: یعنی N (ازت) صفر،P ( فسفر) صفر و K (پتانسیل)صفر است. در واقع خاک را گرانول شده را به نام کود با قیمت گزاف به کشاورز می‌دهند.

وی اظهار کرد: کارخانه تولید کود گوگرد از بانک‌کشاورزی وام گرفتند تا کارخانه بزنند اما به کشاورز کودی دادند که گوگردی ندارد.

مشاورارشد وزیر جهاد‌و‌کشاورزی افزود: کود گوگرد به کشاورز می‌دهند، درحالی‌که در آزمایشگاه گوگرد آن نه‌، یک‌دهم بلکه صفر است. درمقابل سرب آن کود که باید       50ppm باشد1500ppm است.

وی معتقد است: انواع سرطان‌ها در جامعه با مصرف سم و کود نامرغوب در مزارع و باغ‌های کشاورزان تسریع پیدا می‌کند؛ این درحالی که کشاورزان از همه جا بی خبر کود گران قیمت می‌خرد تا تاثیر مثبتی بر باغ و مزرعه آنها بگذارد.

شریعتمدار توضیح داد: قیمت کود فسفات 550 تومان اما آن را به کشاورز 5 هزار تومان می‌فروشند؛ چون کود فسفات واقعی نیست.

گفتنی است،کیفیت سم موجود در بازار نیز نامطلوب است،به‌طوری‌که کشاورزان سهم می‌خرند، اما سم آنها هیچ اثری بر مزارع نمی‌گذارد و یا اثر منفی می‌گذارد.

مشاورارشد وزیر جهاد‌و‌کشاورزی با تایید این موضوع اظهار کرد: سال گذشته در کرمان کشاورزان سم خریدند، اما سم‌ آنها تمام برگ‌های درختان را سوزاند؛ بعد از مدتی کاشف به عمل آمد که در سم گازوئیل ریختند.

به گزارش اقتصاد نیوز، حدود 87 درصد سم کشور از چین وارد می‌شود؛ چینی که به اروپا نیز سم ‌می‌دهد. اما سم وارداتی ایران کیفیت ندارد. شریعتمدار دراین‌باره گفت: تاجرایرانی در چین، درخواست سمی می‌کند که فقط شاخص‌های سازمان حفظ نباتات داشته باشد ولی قیمت آن بیش از 5 دلار نباشد.

وی افزود: متوسط قیمت سم در ایران 5.3 دلار است، درحالی که متوسط قیمت سم در جهان 12.5 درصد است.

شریعتمدار خبر داد: در راستا اصلاح شرایط موجود کارگروهی متشکل از بخش‌خصوصی و دولت تشکیل دادیم و در حال پایش و بررسی مسائل هستیم.

وی افزود: البته پیش از این نیز در اتاق ایران بررسی‌های در خصوص کود و سم انجام دادیم و آن را به وزیردادیم؛ تا با همکاری اتاق و وزارتخانه مشکلات حل شود.
همه این‌ها مشکلات در پی انحطاط اخلاقی در جامعه شکل گرفته است. نمی‌توان برای ان کاری کرد.